Waar ben je naar op zoek?

Welke bulkacties kan je uitvoeren?

Je kunt niet alleen een actie voor één relatie of activiteit uitvoeren, maar ook voor een groep relaties/ meerdere activiteiten. Hieronder zie je welke opties je daarvoor hebt. Het is afhankelijk van je rechten of je alle onderstaande opties mag gebruiken of niet.

Vanuit een campagne

Als je een campagne start, heb je meerdere mogelijkheden. Je kunt deze mogelijkheden ook met elkaar combineren.

Vanuit je Te Doen lijst of een wachtrij

  • Opvolgdatum van activiteiten in bulk aanpassen;
  • Activiteiten overzetten naar een collega;
  • Activiteiten markeren als voltooid.

Volg, bijvoorbeeld vanuit je te doen-lijst of een wachtrij, deze stappen: klik op Acties> ga naar Bulkacties> en kies voor Selectie aanzetten. Selecteer vervolgens de activiteiten door hier op te klikken. Door de Control-toets ingedrukt te houden kan je meerdere activiteiten selecteren. Of je kunt de hele pagina selecteren door deze stappen te volgen: klik op Acties> ga naar Bulkacties> en kies voor Huidige pagina selecteren. Ga nu nog een keer naar Acties > klik (onder Bulkacties) op één van de drie bovenstaande opties om deze uit te voeren.

Vanuit de selectiemodule

Als je in de selectie module een selectie van relaties hebt gemaakt en je klikt op Resultaat, dan heb je links in het menu de optie om een campagne te starten. Maar daarnaast heb je ook de optie om aan deze groep een kenmerk toe te kennen of om in één keer de relatiebeheerder te wijzigen. Als deze opties niet zichtbaar zijn dan staan de rechten hiervoor uit.

Vanuit de importmodule

Ook heb je de mogelijkheid om gegevens zoals kenmerkenactiviteiten en organisaties in één keer te importeren vanuit een Excel-bestand in je PerfectView database.

PerfectView