Waar ben je naar op zoek?

Hoe stel ik rechten in?

PerfectView is op veel verschillende manieren te gebruiken. Bepalen welke functionaliteiten je als organisatie nodig hebt en wie daar gebruik van mogen maken stel je in in de rechten.

Algemeen

In de rechten bepaal je welke onderdelen van PerfectView je wil gebruiken. Je kiest relatietypen en activiteiten op basis van jouw werkprocessen. Verder heb je de mogelijkheid om overige functionaliteiten zoals koppelingen, keuzelijsten en wachtrijen aan- en uit te zetten.

Standaard rollen

Perfectview kent standaard twee rechtenrollen:

  1. Users: een user kan alles om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Een user kan standaard geen gegevens verwijderen, de applicatie instellingen aanpassen, een medewerker invoeren of wijzigen.
  2. Administrators: een administrator is standaard ook user en kan daardoor alles wat een gebruiker kan én relaties en activiteiten verwijderen, applicatie instellingen aanpassen, nieuwe medewerkers aanmaken.

Door op het + teken te drukken kan je zelf meerdere rollen aanmaken waar gebruikers binnen PerfectView aan gekoppeld kunnen worden. Een gebruiker kan in meerdere rollen zitten, de rechten die de gebruiker heeft stapelen zich dan op. Als in de ene rol een recht aanstaat en de andere rol niet dan ‘wint’ de rol waar het recht aan staat. In de rollen kan je onderdelen aan- of uitzetten door blokjes groen of rood te maken. Als een blokje wit is, dan heeft dit recht nog nooit aan gestaan binnen Perfectview.

Verschillende type rechten

We maken onderscheid tussen de volgende onderdelen waar je rechten van aan of uit kan zetten:

  • Activiteiten: hier heb je de mogelijkheid om aan te geven welke activiteiten je wilt kunnen zien (eerste blokje), aanmaken (tweede blokje), bewerken (derde blokje) en verwijderen (vierde blokje).
  • Applicatie instellingen: in dit onderdeel heb je de mogelijkheid om bepaalde beheerdersinstellingen beschikbaar te maken. Dit wordt standaard in de Administrator rol gedaan aangezien je niet wil dat iedereen instellingen kan aanpassen.
  • Keuzelijsten: wil je dat bepaalde keuzelijsten niet, of juist wel aangepast kunnen worden? Dan bepaal je dat in dit onderdeel.
  • Overige: alle overige instellingen zoals het recht om te exporteren.
  • Rapporten: in PerfectView bestaan standaard rapportages, deze stel je in dit rechtenonderdeel beschikbaar.
  • Relaties: hier heb je de mogelijkheid om aan te geven welke relaties je wilt kunnen zien (eerste blokje), aanmaken (tweede blokje), bewerken (derde blokje) en verwijderen (vierde blokje).
  • Wachtrijen: wil je dat bepaalde wachtrijen niet, of juist wel gebruikt kunnen worden? Dan bepaal je dat in dit onderdeel.

Gebruikers

Links onder de rollen en de rechten kun je zien welke gebruikers toegang hebben tot de desbetreffende rol. Hier kun je met de + en de gebruikers aan een rol toevoegen of verwijderen.

PerfectView