Waar ben je naar op zoek?

Hoe verstuur ik een mailing per e-mail?

Je kunt in PerfectView naar een geselecteerde groep relaties een mailing versturen. Je kunt een mailing per post maken, dit zijn brieven. Maar je kunt er ook voor kiezen om de mailing digitaal te verzenden. In dat geval kun je jouw e-mailing vanuit PerfectView versturen of je kun de geselecteerde relaties exporteren naar je mailprogramma zodat je het vanaf daar kunt verzenden. In dit artikel worden deze twee verschillende opties aan je toegelicht.

Een e-mailing versturen vanuit PerfectView

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe je een e-mailing verstuurd vanuit PerfectView.

Let op: om een e-mailing te versturen dien je een e-mailsjabloon te hebben ingericht. In het e-mailsjabloon bepaal je de ‘look and feel’ van de e-mailing, de handtekening en de afzender. Heb je dit nog niet gedaan? Lees dan eerst hier hoe je dit doet.

Een e-mailing versturen vanuit een gekoppeld programma

MailChimp

Volg de volgende stappen om een mailing vanuit MailChimp te verzenden:

1. Selecteer je relaties. Dit kun je doen door een selectie te maken of een campagne weergave.
2. Start een campagne.
3. Geef bij de campagne in PerfectView aan dat je deze wil versturen middels een extern systeem en kies hier voor MailChimp.
4. Voer de campagne uit (er wordt nog niets gemaild naar de relaties).
5. Er wordt nu een audience (voorheen lijst) en een campagne aangemaakt in MailChimp.
6. Klik in MailChimp achter de campagne (die door PerfectView is aangemaakt) op edit.
7. De juiste audience is nu automatisch gekoppeld aan deze campagne.
8. Kies een opgeslagen layout / of je maakt er zelf een aan.
9. Verstuur nu de mail vanuit MailChimp.

Wanneer een relatie de mail opent, zichzelf uitschrijft of op een link klikt, dan wordt dit verwerkt in PerfectView. Je ziet dit allemaal terug op de relatiekaart van de betreffende relatie. Via het linkermenu Meer > Campagnegebeurtenissen kun je de campagne ook altijd terug vinden en de resultaten per campagne bekijken. De koppeling koppelt één keer in de 24 uur deze statistieken terug.

Let op: wanneer je niet de campagne en/of de audience gebruikt die door PerfectView is aangemaakt, zal er ook geen terugkoppeling zijn. Het is dus niet de bedoeling dat je zelf een eigen campagne of list aanmaakt in MailChimp.
De aanhef van de relatie zal niet automatisch toegevoegd worden, je kunt door middel van samenvoegvelden in MailChimp de aanhef laten toevoegen.

Het aantal audiences wat je aan mag maken in MailChimp is afhankelijk van het type account wat je bij MailChimp hebt.

Spotler

Volg de volgende stappen om een mailing vanuit Spotler te verzenden:

1. Selecteer je relaties. Dit kun je doen door een selectie te maken of een campagne weergave.
2. Start een campagne.
3. Geef bij de campagne in PerfectView aan dat je deze wil versturen middels een extern systeem en kies hier voor Spotler. Kies hierbij de naam voor de lijst in Spotler.
4. Klik nu in de laatste stap van de campagne op Uitvoeren.
5. Open Spotler en klik hier op Lijsten en open de lijst die PerfectView heeft aangemaakt.
6. Kies een opgeslagen lay-out in Spotler en verzend de mail.

Wanneer een relatie de mail opent, zichzelf uitschrijft of op een link klikt dan wordt dit verwerkt in PerfectView. Je ziet dit allemaal terug op de relatiekaart van de betreffende relatie. Via het linkermenu Meer > Campagnegebeurtenissen kun je de campagne ook altijd terug vinden en de resultaten per campagne bekijken. De koppeling koppelt één keer in de 24 uur deze statistieken terug.

Let op: alleen als de lijst die vanuit PerfectView is aangemaakt dezelfde naam houdt, zal de terugkoppeling naar Perfectview goed werken.

Was dit artikel nuttig ?
1 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 100%
How can we improve this article?
PerfectView