Waar ben je naar op zoek?

Hoe kan ik kenmerken importeren?

Kenmerken hoef je niet één voor één aan relaties toe te kennen. Je kunt ze namelijk ook in bulk importeren! In dit artikel lees je wat de mogelijkheden zijn voor het importeren van kenmerken.

De manieren van importeren

Er zijn verschillende manieren om kenmerken te importeren:

  • tegelijk bij de import van nieuwe relaties;
  • een losse import van kenmerken (een kenmerken-import).

Bij het importeren van nieuwe relaties, heb je de mogelijkheid om bij stap 2 (Instellingen) aan te geven dat al deze relaties één of meerdere kenmerken toegekend moeten krijgen. Bij de volgende stap geef je aan welk(e) kenmerk(en) aan de relaties toegekend moeten worden. Dit doe je bij stap 3 (Kenmerken). Het toevoegen van kenmerken tijdens het importeren van relaties werkt alleen wanneer je nieuwe relaties toevoegt. Je geeft op deze manier aan de hele groep relaties hetzelfde kenmerk/ dezelfde kenmerken mee.

Wil je aan de relaties uit je importbestand echter verschillende kenmerken toekennen? Of wil je aan bestaande relaties één of meerdere kenmerken meegeven? Dan dien je een kenmerkenimport uit te voeren. Hiervoor dien je eerst de kenmerken importmodule te activeren. Dat kan je doen door deze stappen te volgen: ga naar Instellingen (het tandwiel-icoon rechts op de pagina)> Applicatie instellingen> Configuratie> Modules. Zorg ervoor dat de optie Kenmerken importeren is aangevinkt.

Het importbestand

Bij het importeren van kenmerken is het belangrijk dat de relaties aan wie je de kenmerken toe wilt wijzen al in PerfectView staan. De import wordt namelijk niet gedaan op basis van een relatiecode, maar op basis van een uniek ID die de relatie op de achtergrond toegekend krijgt binnen PerfectView. Dit unieke ID is het Relationship ID (RSP_ID). Het RSP_ID kan inzichtelijk worden gemaakt middels een export die gegenereerd wordt via de selectiemodule. Dit ID bepaalt aan welk relatie-type het kenmerk toegekend moet worden.

Nu je een exportbestand met de ID’s van je relaties hebt, kan je het voorbeeldbestand voor de kenmerken-import gaan vullen. Dit bestand mag alleen de volgende vier kolommen bevatten:

  • Relationship ID: hier vul je het RSP_ID in dat in de export (gegenereerd middels de selectie-tool) is opgenomen;
  • Kenmerk categorie: hier vul je de naam van de kenmerk-categorie in;
  • Kenmerk naam: hier vul je de naam van het kenmerk in;
  • Datum: hier vul je de datum in die aangeeft wanneer het kenmerk aan deze relatie is toegekend. (Dit kan bijvoorbeeld de datum zijn waarop de import wordt uitgevoerd.) LET OP: de vereiste datumnotatie is dd-mm-yyyy.

Importeren

Nadat je het importbestand op deze manier hebt gevuld, sla je het op als een CSV-bestand (gescheiden door lijstscheidingteken). In PerfectView kan je nu via de importdefinitie het kenmerkenbestand uploaden. Je hoeft verder niets te koppelen. PerfectView zal dit automatisch doen.

PerfectView