Waar ben je naar op zoek?

Hoe werk ik met activiteiten?

Een activiteit maak je aan om contactmomenten bij een relatie te registreren. Je kunt in PerfectView met verschillende typen activiteiten werken, zoals gespreksverslagen en verkoopkansen. Welke gegevens je kunt vastleggen is afhankelijk van het type activiteit, maar de opbouw van het activiteitenformulier is voor elk type activiteit hetzelfde. Dit artikel geeft meer informatie over hoe je makkelijk met activiteiten kunt werken.

Waar zie je de activiteiten?

Elke activiteit die aangemaakt wordt, komt standaard als openstaande activiteit in je Te doen lijst terecht. Met deze activiteiten (die in je te doen-lijst staan) moet dus iets gedaan worden. Je vindt je Te doen lijst meteen links bovenaan in het menu onder Mijn werkplek. Je vindt de betreffende activiteit ook terug onder het tabblad Activiteiten op de relatiekaart van de bijbehorende relatie. Daarnaast kan je een overzicht van de activiteiten (voor bijvoorbeeld rapportagedoeleinden) terug vinden in het linker menu, door eerst naar Meer en vervolgens naar Activiteiten te gaan.

De opbouw van het activiteitenformulier

Het activiteitenformulier bestaat altijd uit dezelfde onderdelen, onafhankelijk van met welk type activiteit je werkt. Dit zijn:
1. Het visitekaartje van de gekoppelde relatie: dit vertoont de basisgegevens van de relatie aan wie de activiteit is gekoppeld;
2. De activiteiten tabbladen: een activiteitenkaart bestaat uit meerdere tabbladen. Ieder tabblad biedt je andere opties;
3. De opvolgsectie incl. notities: hier bepaal je of de activiteit opgevolgd moet worden en zo ja, door wie en wanneer. Ook kan je hier notities maken die betrekking hebben op deze specifieke activiteit, denk bijvoorbeeld aan een gespreksnotitie;
4. De blauwe actie knop: onder deze knop vind je verschillende opties terug, zoals het versturen van een e-mail of het attenderen van een collega.

PerfectView