Waar ben je naar op zoek?

Keuzelijsten activiteit abonnement

Het inrichten van de keuzelijsten is optioneel. Hier kun je o.a. meer wijzen van facturatie instellen en verschillende profielen (automatisch invullen van abonnementen) inrichten. Binnen de activiteit abonnement zijn er verschillende keuzelijsten die gevuld kunnen worden. Om de keuzelijsten aan te passen ga je naar de Instellingen (gele tandwiel)> Applicatie instellingen > Algemeen Keuzelijsten. Voeg de activiteit abonnement toe bij een (test)relatie en bekijk de velden. Beslis welke waarden er in de keuzelijsten dienen te komen.

1. Keuzelijst: Abonnement – types

Wanneer je profielen in gaat stellen zal het veld Type bepalen met welke waardes er bij een aantal velden worden gevuld. Wil je veel verschillende varianten vastleggen omschrijf het type dan zeer uitgebreid zodat een gebruiker weet wat er wordt ingevuld bij het kiezen van dit type.

Voorbeeld: Een type zou kunnen zijn: Lidmaatschap EUR 100 per jaar – incasso – per e-mail. Wanneer je het zo uitgebreid beschrijft weet een gebruiker welke producten er aan het profiel hangen, wat de prolongatiewijze is, de wijze van betaling en verzendwijze van de factuur.

2. Keuzelijst: Abonnement – soorten

Hier kun je een soort ingeven, bijvoorbeeld ‘flex’. Op velden met keuzelijsten kun je later ook makkelijk rapportages draaien.

Dit veld soort is geen onderdeel van het profiel. Hier kun je bijvoorbeeld ook aangeven voor welk welkomstcadeau een klant kan kiezen. Dit kan dan voor ieder abonnement anders zijn ongeacht het abonnementstype.

3. Keuzelijst: Abonnement – profielen

In het profiel leg je vast hoe velden gevuld worden bij het kiezen van een bepaald type. Het invullen van de velden is optioneel. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen vast te leggen wat de betalingswijze en prolongatie is bij het kiezen van een bepaald profiel, een gebruiker kiest dan manueel de bijbehorende producten wanneer je dit profiel selecteert. Je kunt er ook voor kiezen om de producten wél vast te selecteren. Dit houdt in dat wanneer je veel verschillende producten verkoopt je veel verschillende profielen dient in te richten. 

4 Keuzelijst: Abonnement – facturatie instellingen

Je kunt pér abonnementstype, -soort, -prolongatie óf een combinatie van deze velden bepalen hoe deze gefactureerd dient te worden. In de abonnementsinstellingen zijn de algemene instellingen vastgelegd. Maak je een profiel aan in de keuzelijst dan worden hiermee de algemene instellingen overschreven voor de abonnementen waar dit profiel op van toepassing is. Kies je voor een afwijkende manier van factureren dan kun je (meerdere) facturatie instellingen vastleggen.

Toelichting op de velden:

 • Naam: Naam van deze facturatie-instelling.
 • Type: Werkt als filter op welk type abonnementen deze instellingen van toepassing zijn.
 • Soort: Werkt als filter op welk type abonnementen deze instellingen van toepassing zijn.
 • Prolongatie: Werkt als filter op welk type abonnementen deze instellingen van toepassing zijn.
 • Uitreikingsmoment factuur: Hiermee wordt bepaald op welk moment de factuur verstuurd zal worden . Berekend t.o.v. van de startdatum van de te factureren periode bij vooraf of t.o.v. de einddatum van de te factureren periode bij achteraf facturatie.
 • Prolongatiewijze: Vaste keuzelijst waarbij gekozen kan worden uit afwijkend en standaard. Standaard: Het abonnement gaat in de op de startdatum en loopt voor de ingegeven periode. Afwijkend: je stapt halverwege de periode in en betaalt naar rato, of betaalt gelijk de hele periode of start pas met betalen in de volgende periode.
 • Afwijkende startmaand: Als meer-maandelijkse abonnementen starten in een andere maand dan de 1e maand van het jaar dan kunt u deze maand hier aangeven. Voorbeeld: afwijkende startmaand is 9 en prolongatie is 12 maanden. Het facturatiejaar start met september als startmaand. Voorbeeld: afwijkende startmaand is 2 en prolongatie is 3 maanden. De kwartalen zullen geteld worden met februari als startmaand.
 • Factureer de eerste factuur naar rato: 1e factuur naar rato wil zeggen dat als de 1e periode geen complete periode is dat deze naar rato gefactureerd wordt. Niet aanvinken van de optie zorgt altijd voor een 100% factuur.
 • Omslagpunt: Aantal dagen wanneer de prolongatie 1 maand is. Aantal maanden wanneer prolongatie 3, 6 of 12 maanden is. Vóór het omslagpunt betaalt een lid voor de lopende periode. Na het omslagpunt gaat het lid pas betalen voor de volgende periode.

Keuzelijsten met vaste waarden

Een aantal velden heeft een keuzelijst met vaste waarden. Deze waarden kunnen niet aangepast worden. Het betreft onderstaande velden in de activiteit abonnement.

Financieel

 • Betaalwijze: acceptgiro, automatische incasso, eenmalige overboeking/storting, factuur, periodieke overboeking.
 • Prolongatie: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden.

Facturatie

 • Verzendwijze: per e-mail, per post, overige.
 • Bedragen: inclusief btw, exclusief btw.
 • Taal: Nederlands, English, Deutsch.
 • Moment van facturatie: vooraf, achteraf.

Machtiging

 • Type: doorlopend, eenmalig. Je hebt de mogelijkheid om de velden pér abonnement te vullen, je kunt ook profielen vastleggen. Wanneer je een profiel kiest worden daarmee een aantal velden gevuld met waarden die vastliggen in het profiel. Het profiel wordt bepaald aan de hand van het type dat wordt gekozen in de activiteit abonnement. Per abonnement kunnen de velden dan nog steeds aangepast worden.
PerfectView