Waar ben je naar op zoek?

Hoe bepaal ik welke tabbladen worden getoond?

Alle relatie- en activiteitenkaarten bestaan uit verschillende tabbladen. Een aantal tabbladen wordt standaard weergegeven. Andere tabbladen bepaal je zelf of deze wel of niet worden getoond op de relatie- of activiteitenkaart.

Tabbladen voor de gehele applicatie

Als administrator bepaal je welke tabbladen in de applicatie wel of niet zichtbaar zijn op de relatie- of activiteitenkaart. Hiervoor ga je naar: Instellingen > Applicatie instellingen > Configuratie – tabbladen.

Activiteiten

Op een activiteitenkaart kan je als administrator de volgende tabbladen toevoegen:

 • Betrokken relaties bij een project kunnen registreren: Door deze mogelijkheid aan te vinken, verschijnt er een extra tabblad Betrokkenen op een projectkaart. Hier koppel je de betrokken relaties, om aan te geven welke relaties er betrokken zijn binnen het project.
 • Betrokken relaties bij de overige activiteittypes kunnen registreren: Door deze mogelijkheid aan te vinken, verschijnt er een extra tabblad Betrokkenen bij alle overige activiteiten. Hier koppel je de betrokken relaties, om aan te geven welke relaties betrokken zijn binnen de activiteit.
 • Activiteiten onderling kunnen koppelen: Door deze mogelijkheid aan te vinken, verschijnt er een extra tabblad Gekoppelde activiteiten. Hier koppel je activiteiten om verwijzingen te maken naar andere activiteiten.
 • Attentie tonen in de kop van relaties en activiteiten: Door deze mogelijkheid aan te vinken, verschijnt er in het tabblad Extra info op de relatiekaart een button om attenties toe te voegen. Je kan een attentie toevoegen op organisatie niveau en op persoons niveau. Deze attentie zie je vervolgens terug in de header van activiteiten en relatiekaarten. Je dient hiervoor wel de functionaliteit extra info bij relaties registreren aan te hebben staan.

Relaties

Op een relatiekaart kan je als administrator de volgende tabbladen toevoegen:

 • Bijlagen aan relaties koppelen. Door deze mogelijkheid aan te vinken verschijnt er een extra tabblad Bijlagen waar je bestanden aan de relatie kunt koppelen.
 • Extra info bij relaties registreren. Door deze mogelijkheid aan te vinken verschijnt er een extra tabblad Extra info waar je tekst kunt toevoegen.

Standaard tabbladen op een relatiekaart

Bij relaties (organisaties en personen) worden standaard tabbladen getoond om financiële, social media en overige gegevens te registreren. Indien je deze gegevens niet registreert, dan kan je de tabbladen verbergen.

Tabbladen per gebruiker

Als PerfectView gebruiker kan je ook persoonlijke instellingen wijzigen. Hier is de mogelijkheid om bepaalde tabbladen wel of niet te tonen. Deze instellingen wijzig je door te gaan naar: Instellingen > Persoonlijke instellingen > Basisinstellingen.

Activiteiten

Op de activiteitenkaart heb je de keuze om de volgende tab / secties te tonen:

 • Audittrail. Door dit tabblad aan te vinken zie je als gebruiker de mutatiegeschiedenis. Let op: Hier zie je terug dat er iets is gewijzigd, maar niet precies wat er is gewijzigd.
 • Tijdslijn verbergen op verkoopactiviteiten. Door deze mogelijkheid aan te vinken verberg je de tijdslijn sectie op verkoopactiviteiten. In de tijdslijn sectie wordt bijvoorbeeld getoond wanneer een verkoopofferte / verkoopfactuur is aangemaakt.
 • Tijdslijn ingeklapt tonen bij verkoopactiviteiten. Door deze mogelijkheid aan te vinken, wordt deze sectie wel getoond op een verkoopactiviteit, maar moet je deze uitklappen.

Relaties

Hier geef je aan op welk tabblad een relatiekaart standaard geopend wordt. Daarnaast bepaal je hier of de volgende tabbladen wel of niet getoond worden:

 • Campagne dashboard. Hier zie je de tracking gegevens terug van een campagne gebeurtenis.
 • Betrokkenen. Hier koppel je betrokken relaties.
 • Dashboard. Hier zie je de verkoopactiviteiten terug die in het verkoopdashboard te zien zijn.
 • Audittrail. Door dit tabblad aan te vinken zie je als gebruiker de mutatiegeschiedenis. Let op: Hier zie je terug dat er iets is gewijzigd, maar niet precies wat er is gewijzigd.
PerfectView